Omikron er efterhånden blevet den dominerende variant af coronavirus herhjemme, hvilket betyder, at den er begyndt at ’dele’ sig i en lang række undervarianter med små, men væsentlige forskelle. De nye varianter er mere smitsomme og kan betyde et øget testbehov.

Statens Serum Institut (SSI) holder løbende øje med udviklingen blandt de forskellige varianter af coronamutationer i Danmark, og gennem et stykke tid har der tegnet sig et billede af, at omikron er den dominerende udgave af SARS-CoV-2, som vi skal forholde os til, lyder det i en pressemeddelelse.

Nu er tendensen så, at der kommer stadig flere undervarianter af omikron. Faktisk taler SSI om en ”samling” af undervarianter, der har små, men væsentlige forskelle. Mængden har undervarianter har faktisk nået et niveau, hvor SSI også er begyndt at se på specifikke positioner for mutationer, da nogle ”interessante” positioner går igen på tværs af undervarianterne.

Den dominerende undervariant i Danmark er en undervariant af omikron, der benævnes BA.5. Den udgør samlet set (dvs. sammen med en række yderligere ændringer) ca. 94 procent af de sekventerede prøver i uge 40, og denne andel har været stabil hen over de seneste måneder.

BA.5 har udviklet sig til et stigende antal undervarianter, med forskellige mutationer. SSI holder særligt øje med mutationer, der potentielt kan have betydning for smitsomhed og følsomhed for antistoffer fra vacciner eller tidligere infektion.

 

Vi er nødt til at følge med

Instituttet følger i særdeleshed øje med to undervarianter af omikron, som også er stigende i mange andre europæiske lande, og som har eller nu ser ud til at vokse hurtigt og derfor forventes at blive blandt de dominerende undervarianter.

Den ene er BF.7, som de seneste uger er steget fra ca. én procent af de sekventerede prøver i uge 31 til foreløbigt 17 procent i uge 40. Den anden undervariant er B.Q.1.1., som er steget fra under 0,5 procent af de sekventerede tilfælde i uge 37 til foreløbigt ca. fire procent i uge 40, hvilket svarer til en fordobling hver uge siden uge 37.

SSI pointerer, at der er tegn på en større smitsomhed af disse undervarianter af omikron og de dertil tilhørende positioner for mutationer, men at der pt. ikke er noget, der tyder på, at de forårsager øget antal indlæggelser eller mere alvorlig sygdom.

Den øgede smitsomhed taler imidlertid for, at der kan blive et større behov for smitteopsporing og derfor også for et øget testbehov i samfundet, herunder når det kommer til udlandsrejser. Skulle det være tilfældet, er Airport Doctor naturligvis klar til at træde til med vores lynhurtige PCR-test for alle, der skal enten ud af eller ind i landet til eller fra regioner, hvor diverse coronarestriktioner fortsat er i spil.

Udviklingen for de nye omikronvarianter forklarer også på mange måder den undren over, hvorfor vi stadig tester folk, som en del danskere går rundt med. Coronavirussen skifter nærmest konstant ansigt, så fra den medicinske sektor er vi nødt til at følge med i varianter og mutationer, for at kunne gardere os og holde vaccinerne opdaterede.